Zawór bezpieczeństwa parkująco/luzujący 971 002 900 0

Parkująco/luzujący zawór bezpieczeństwa ( PREV )

stosowany do układów TEBS D

 

Dane techniczne
1. Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
2. Wyprzedzenie: -
3. z: Tabliczka 971 002 103 4